Co je to čchi

Čchi je energie nebo přirozená síla, která naplňuje vesmír. Jsou tři hlavní typy čchi. Nebesa (obloha nebo vesmír) mají Nebeskou čchi (tchien-čchi), která je tvořena silami, které nebeská tělesa uplatňují vůči zemi; takové jako sluneční svit, měsíční svit a měsíční přílivové jevy. Země má Zemskou čchi (ti-čchi), která absorbuje Nebeskou čchi a je jí ovlivňována. Lidstvo má lidskou čchi (žen-čchi), která je ovlivňována ostatními dvěmi. Za starých časů Číňané věřili, že je to Nebeská čchi, která kontroluje počasí, podnebí a přírodní pohromy. Když tato čchi nebo energetické pole ztratí svoji rovnováhu, snaží se sama vyrovnat. Pak musí vítr vát, déšť padat, dokonce se vyskytnou tornáda a hurikány, aby Nebeská čchi dosáhla nové energetické rovnováhy. Nebeská čchi také ovlivňuje lidskou čchi.

Pod Nebeskou čchi je Zemská čchi. Je ovlivněna a kontrolována nebeskou čchi. Například, příliš mnoho deště způsobí, že se řeka rozvodní nebo změní svoji dráhu. Bez deště umírají rostliny. Číňané věří, že Zemská čchi je tvořena čárami a vzory energie, stejně tak, jako zemské magnetické pole a žár ukrytý v nitru země. Tyto energie se musí také vyrovnávat, jinak se vyskytnou pohromy jako je zemětřesení. Když je čchi země vyrovnána, rostliny budou růst a živočichové budou prospívat. Také každá jednotlivá osoba, živočich a rostlina má své vlastní pole čchi, které se vždy snaží vyrovnat. Když jakýkoliv individuální život ztratí svoji rovnováhu, onemocní, zemře a rozloží se.

Musíte pochopit, že všechny přírodní věci, včetně člověka, vyvíjejí se v přírodních cyklech Nebeské čchi a Zemské čchi a jsou jimi ovlivněny. Poněvadž jste částí této přírody (Tao), musíte pochopit Nebeskou čchi a Zemskou čchi. Pak budete schopen dát se do pořádku, bude-li potřeba, přizpůsobit se snadněji přírodnímu cyklu, a naučíte se, jak se chránit před negativními vlivy přírody. Toto je hlavní cíl cvičení čchi-kungu.

Z toho můžete vidět, že máte-li prožít dlouhý a zdravý život, prvním pravidlem je žít v harmonii s cykly přírody a varovat se a chránit před negativními vlivy. Číňané zkoumali přírodu po tisíce let. Některé z informací o vzorech a cyklech přírody byly zaznamenány v knihách, jednou z nich je I-ŤING (Kniha proměn). Tato kniha podává průměrné osobě formule k vysledování, kdy se změní sezóna, kdy bude sněžit, kdy by měl farmář orat nebo sklízet. Nezapomínejte, že příroda se vždy opakuje. Jestliže bedlivě pozorujete, budete schopni vidět mnoho z těchto rutinních vzorů a cyklů způsobených znovu vyvažováním polí čchi.

Po tisíce let Číňané zkoumali vzájemné vztahy všech věcí v přírodě, zvláště s ohledem na lidské bytosti. Z této zkušenosti stvořili různá cvičení čchi-kungu, aby napomohli přivést oběh tělesné čchi do harmonie s přírodními cykly. Číňané také objevili, že skrze čchi-kung jsou schopni posilovat svůj oběh čchi a zpomalovat degeneraci těla, získat nejen zdraví, ale také delší život. Uvědomění si, že takové věci byly možné, velmi povzbuzuje nový výzkum. Z předešlého pojednání můžete vidět, že čchi je energie a nachází se v nebi, v zemi a v každé žijící věci. Všechny z těchto různých typů energie na sebe vzájemně působí a mohou se měnit jedna v druhou. Pochopení Nebeské čchi je velmi obtížné, avšak bylo tomu tak zvláště za starých časů, kdy se věda právě vyvíjela. Hlavní pravidla a principy vztahující se k Nebeské čchi mohou být nalezeny v takových knihách jako PĚT PRVKŮ A DESET RODŮ, NEBESKÉ KMENY (RODY) a I-ŤING. [A dalších jako jsou Nahrazení pokrmů příjmem čchi (Čchü-ku š'-čchi), Metody pěstování života (Jang-šeng-fang) a Spis o použití moxy a působení na jedenáct jinových a jangových drah (Jin-jang š'-i maj ťiou-ťing)].

Mnoho lidí se stalo zběhlými ve studiu Zemské čchi. Jsou nazýváni ti-li-š’ (učitelé geomantie) nebo feng-šuej-š’ (učitelé větru a vody). Tito odborníci používají akumulovanou soustavu geomantické znalosti a I-ŤING, aby pomohli lidem učinit důležitá rozhodnutí, taková jako, kde a jak postavit dům nebo dokonce, kde umístit hrob. Toto povolání je v Číně stále docela běžné.

Čínský národ věří, že lidská čchi je ovlivňována a kontrolována Nebeskou čchi a Zemskou čchi a že tyto ve skutečnosti předurčují jejich osud. Někteří lidé se specializují na vysvětlování těchto spojení; jsou nazývání suan-ming-š’ (učitelé vypočítávající život), neboli věštci osudu.

Hlavní výzkum čchi-kungu se zaměřil na lidskou čchi. Protože čchi je zdrojem života, jestliže pochopíte, jak čchi funguje a budete vědět, jak ji správně ovlivnit, budete schopni žít dlouhý a zdravý život. Bylo zkoumáno mnoho různých aspektů lidské čchi, včetně akupunktury, akupresury, masáže, bylinné léčby, meditace a cvičení čchi-kungu. Použití akupunktury, akupresury, masáže a bylinné léčby k upravení proudění lidské čchi se stalo kořenem čínské lékařské vědy. Meditace a pohybová cvičení čchi-kungu jsou čínským lidem široce používána ke zlepšení zdraví nebo dokonce k léčení určitých nemocí. Meditace a cvičení čchi-kungu zastávají dodatečnou úlohu, která je využívána taoisty a buddhisty při jejich duchovním usilování o osvícení a buddhovství. Je dobré, naučit se přeměne energií.