Poselství božské prapodstaty

05.06.2012 21:49

Posolstvo božskej prapodstaty všetkým, ktorí sú.

Ja som ten, kto mnohokrát liečil Tvoju dušu, aby si veril, že svet v ktorom žiješ Ti dáva nádej. Aj keď si si mnohokrát zúfal, nevedel ako ďalej, nepoznal cestu spleteného života, bol som tu. Stále s Tebou a pri Tebe. Liečiac Tvoje rany duše i tela, večne prepojený s každou Tvojou bunkou, obalom  z jemnej hmoty citu, emócií, pochopenia a lásky. Ja som ten, kto Ťa počúval, keď si nariekal a prosil, aby sa dvierka nešťastia už zavreli a uvidel si svetlo. Márne dúfajúc, že všetko tym skončí. Tvoje trápenie, Tvoj bôľ a žiaľ. Koľkokrát si  "pokúšal" osud, odovzdávajúc sa bezmyšlienkovite do jeho rúk s tým, že potom to bude lepšie - keď radšej odídeš. Tam, za múr smútku, kde už nič nebolí. Mnohokrát si to chcel, dúfajúc...

 

Vieš, Tvoj žiaľ je Tebou tiež. Tak ako Ty rozdávaš smútok i radosť. Tak i ja Ti nadeľujem dieliky, kvapky všetkého čo potrebuješ pochopiť a poznať. Niekedy menej, niekedy viac. Dopĺňajúc mieru, dolievajúc to čo je v živote potrebné. Aby si rástol. Mnohokrát sa Ti javí ako nespravodlivé to čo prežívaš. Odmietaš, brániš sa a odsúvaš od seba všetko čo s tým súvisí. Ale ver, že potom, neskôr na to prídeš. Uvedomíš si, že vtedy keď si tým prechádzal Ti bolo zle, na zaplakanie  -  ale teraz vieš, že čas ktorým si prešiel bol potrebný, aby si sa nemusel vracať späť. Znovu do toho istého života s rovnakým trápením, ktorým si čistil život minulý. Som tu v Tebe, preto, aby som Ťa učil. Skúšal, či vieš to čo vedieť máš a keď pochopíš, posúvam Ťa ďalej svojím svetlom, láskou.

 

Si zodpovedný za svoj život, za to čo konáš. Čo je mierkou Tvojho života na palube dejín lode kotviacej tam i tam, aby sa neskôr ponorila do mora absolútneho splynutia, kde už nie je to čo bolo a bude, ale  JE. Prežívam s Tebou každý deň Tvojej radosti i bolesti. I keď ma nevidíš, som tu. S Tebou. Pripravený Ti pomáhať teraz i nabudúce. Len potrebuješ vedieť, že som. Bunkou, energiou, plazmou, pohybom, telom i dušou v jednej podobe spodobnenej Tvojou predstavou o mne. Každý svojou. Nie je dôležité ako ma vidíš, čo Ti Tvoja náboženská viera dáva za príklad, za vzor. Dôležité je čo cítiš. Či vnímaš energiu, ktorá do Teba vstupuje keď potrebuješ pomôcť a násobí silu čiastočky bytia, ktorú som Ti daroval, keď si sa narodil. Keď vznikol tento svet a Ty v ňom ako predstaviteľ najvyššieho vedomia Tvojej Zeme.

 

Viem, že čas ktorý zostáva, aby si pochopil sa kráti. Už nemáš veľa síl ani odvahy. Povzniesť sa. Už si mnohým prešiel  -  ČLOVEK. Zjednotil sa, upriamil pohľad a pozornosť pred seba a získal nádej. To všetko sa odohralo v Tvojom svete, kde žiješ. Chcem Ti povedať, že Tvoj sen - Teba, ktorý dúfaš, sa onedlho splní. Spojí sa to, čo kedysi bolo spoločné. Aby si opäť začal vládať a vládnuť svetu bez pravidiel, obmedzovania, len čistou láskou vedúcou Ťa ďalej. Po strieborných schodoch zlatého svetla. Svieti Ti srdce, tam v strede jedného bodu, kde sídli fluidum prvopočiatku. Z neho sa rozbieha do celého Tvojho tela a tiel. Si presvietený, ožiarený láskou. Čakajúci na chvíľu spojenia do jednoty s bytosťami Tvojej galaxie, ktoré naďalej budú bdieť a pomáhať Ti ako vládzu. Preto ich vpusti dverami Zeme a ukáž, čo potrebuješ ešte vidieť a vedieť. Otvoria sa Ti oči a Ty pochopíš prívalom dojatia, sĺz, že nie si sám v tejto galaxii. Že je Vás mnoho, ktorí už dávno vedia, čo tvorí Tvoj nový deň, zajtrajšok. Preto si splň ešte jedno prianie. Započúvaj sa do hudby vesmíru a ukotvi sa v ňom. Pohľadom na hviezdne pole žiarenia. Potom uvidíš, pochopíš, uvedomíš si  -  že nie si sám. Že odvšadiaľ prichádzajú správy a tí, ktorí existujú mimo tento svet. Nenájdeš možno všetko to, čo si hľadal v sebe ako odpoveď. Ale uvidíš. Svetelný úkaz, jeho pohladenie a presvedčenie sa, že si síce stále na tejto Zemi, ale už nie si sám.

 

Je Vás mnoho, ktorí sa chcú presvedčiť. Uvidieť, uzrieť iný svet. Len málo Vás verí. Ale svet sa zmení. Otočením pravidiel o 50 - 60 stupňov svetovej šírky a dĺžky a Ty uvidíš zázrak a pochopenie. Ucítiš objatie, kde netreba slov. Nie je potrebná panika, všetci sú poslovia boží. Či Ty, alebo ten druhý. Je treba len chcieť podať si ruky, pozrieť do očí a uvidieť lásku, ktorá je tam skrytá. Blikajúc, svietiac, plynule letiac, dotýkajúc sa Zeme i Teba, aby si pochopil, že nie si sám. A máš česť a šťastie byť o tom presvedčený.

 

Múdrosť a láska, dva pojmy ktoré sa zlučujú. Láskavou múdrosťou - múdrosťou lásky.Tvoriac jeden celok, celistvosť, pripravenú uvítať svetlo. V sebe, pred sebou v každom človeku, bytosti i jeho tvári.....držiac sa za ruku.....s túžbou sebapoznania.

 

Ja som tu a teraz neustále vpečatený v každej Tvojej bunke. Svojím vedomím prvopočiatku udeľujúcim Ti milosť, lásku a požehnanie na Tvojej ďalšej púti životom svetla. Vzájomnosťou jeho poznania. Ver, že všetko, čo sa deje, je v Tvoj prospech . I šťastie i smútok i žiaľ a trápenie. Aby si pochopil seba aj druhého a naučil ho zrkadlením. Všetko prijmi a daruj len úsmev. Jediné, čo odmietaj, je nenávisť, násilie, ubližovanie,....

 

A teraz choď a buď svetlom pre každého i pre seba. Buď tým, kto je cezo mňa premietaný ďalej, vyššie, láskou.