Nová energie ochrany Archanděla Michaela

21.06.2012 20:27

 

Nová energie ochrany Archanděla Michaela

 

Posílám vlny milující andělské lásky, aby se přes vás přelily jako třpytící se kouzelný prach. Jsem Archanděl Michael a opravdu s nesmírnou radostí sesílám svou lásku, energii, světlo a moudrost, aby se spojily s vaší energií.
Na Zemi se nyní děje tolik pozitivních změn. My ve vnitřních sférách vidíme, že světlo na Zemi se stává každým dnem jasnějším. Je to díky vaší koncentraci a oddanosti. Vážíme si vás za to a posíláme vám své díky. Všímáme si, že se také zvyšuje andělská přítomnost na Zemi; je to tím, že si stále více lidí začíná uvědomovat energie andělských bytostí i to, jak jsme ochotni a schopni pomáhat jejich realitě. Vždy jsme byly nezištné, obětavé světelné bytosti, které provázely a pomáhaly lidstvu, ale je mnohem obtížnější pomáhat lidem, kteří si naší přítomnosti nejsou vědomi. Bdělé uvědomování si andělských průvodců zesílilo a v současnosti nás volá lidstvo na pomoc ve velkém množství. Vlévá to do našich duší velikou lásku a radost a je to znamení, že můžeme s lidstvem pracovat novým komplexním způsobem, tam kde naše přítomnost umožňuje lidstvu a království andělů stát se bližšími světlu Stvořitele. Je velice důležité zvát andělské bytosti do vaší reality, aby vám pomáhaly a provázely vás, stejně tak jako vzývat anděly, aby pomohli Zemi; Již pouhá přítomnost většího množství andělských bytostí na Zemi, které byly pozvány lidstvem, zvyšuje světelný kvocient Země. Jsme jeden jako druhý a zde je tolik energie a lásky, že ji můžeme s vámi sdílet. Popisují nás jako bytosti obětavé služby, ale my vidíme vaše duše také takové, my všichni pracujeme na tom, abychom byli skutečně spojeni s duší Stvořitele.

Vyzývám vás, abyste pozvali anděly a archanděly, aby se stali stálou přítomností ve vašem životě, dovolte sami sobě být si neustále vědomi jejich působení.

Dnes má moje sdělení zvláštní důvod; je to pro mě oslava růstu lidstva a jeho probuzení. V minulosti jsem s vámi sdílel ochranný štít, který vytvořila má energie a který byl na vaši žádost umístěn kolem vašeho aurického pole, aby na všech úrovních zajistil vaši ochranu. Tento štít byl tvořen ocelově modrou světelnou bublinou, která obklopovala vaše aurické pole, a potom platinovou světelnou bublinou. Ocelově modrá bublina vás chránila před negativitou pocházející ze Země, jako jsou elektrické přístroje, negativní myšlenky a chemikálie. Platinová světelná bublina chránila před negativní energií od bytostí, které se nesoustřeďovaly na lásku nebo čistotu Stvořitele. Platinová bublina zajišťovala, že jste si vytvářeli příslušná světelná vibrační spojení a chránila vás během vašich duchovních cvičení. Já jsem pak, pokud to bylo zapotřebí, umístil okolo vás ochrannou světelnou bublinu, což zajišťovalo, že vaši energii nebo bytí mohly prostoupit pouze vibrace a energie lásky. Byla to velmi bezpečná a silná ochrana, která byla potřebná, zatímco se lidé probouzeli a zkoumali energie. Tuto ochrannou trojitou světelnou bublinu lze použít nebo ji lze přivolat kdykoliv si to přejete; je to zejména účinné v situaci, kdy hrozí fyzické nebezpečí nebo k zablokování strachu z ostatních při vstupu do vašeho vědomí a energie.

V této době vzestupu lidstva mi Stvořitel doporučil a cítím to i já ve své duši, že je potřebná nová ochranná bublina, taková, která není tak silná a která chrání také tím, že sbližuje člověka se světlem Stvořitele, Andělů a nanebevzatých Mistrů. Předchozí ochrana byla skoro jako kovový štít, který vás obklopoval, zatímco nová ochrana umožní vašim energiím dýchat, být svobodnými a očekává od vás, že budete mít větší kontrolu nad svým bytím a ponesete větší zodpovědnost za své činy.

Tato nová trojitá ochranná bublina se bude skládat z čistě bílé bubliny nacházející se na samotném okraji aurického pole člověka. Toto čistě bílé světlo většinou působí jako filtr, který rozpouští negativní myšlenky a emoce, které jsou seslané na člověka nebo které sám vytváří. Jas tohoto bílého světla napomáhá spojení se Stvořitelem a doprovází, stejně tak jako i přitahuje, pozitivní energie a duchovní energie z nitra lidského bytí. Proto, když člověk cítí, že potřebuje ochranu, nebude tolik zaštítěn, ale budou aktivovány jeho vlastní vnitřní síly a světlo, aby mu sloužily tím nejvhodnějším způsobem.

Druhou ochrannou bublinou  zůstává stejné kovově modré světlo, které zůstává stále přítomno kvůli škodlivým energiím Země majícím schopnost oslabovat aurické pole a energii duše. Proto musí toto kovově modré světlo zůstat v mé ochraně přítomno. Bude vás chránit před elektrickými energiemi, chemikáliemi a negativním vědomím, které se tvoří, když lidstvo zaměřuje svou pozornost na podobné myšlenky, strachy nebo výsledky. Kovově modré světlo se může projevit skoro jako světelná bariéra zajišťující ochranu. Ta třetí ochranná bublina, která kompletuje trojitou ochrannou bublinu Archanděla Michaela, je ze zlatého světla. Je to vlastně Světlo Kristova Vědomí, které má v této době svůj původ v království andělů. Je to aktivní milující energie, která vytváří a přitahuje energii lásky. Síla lásky začíná být nyní na Zemi známou, a proto je i vhodný čas umožnit energii lásky působit pro všechny jako ochrana. Tato energie lásky rozpustí negativitu všeho druhu a bude zároveň navozovat situace, které umožní, aby se negativita, chaos a strach vyřešily harmonickým způsobem. Zlatá ochranná bublina zároveň přináší moudrost, která bude jednotlivcům vyhovovat a bude je inspirovat k tomu, aby pracovali láskyplnějším způsobem, aby vyzařovali lásku ze svých srdcí a duší a tím zvyšovali svůj stupeň ochrany.

Tato nová trojitá ochranná bublina z bílé, kovové modré a zlaté barvy je mnohem jemnější ve svých vibracích a je naplněna posvátným světlem. Podobá se světelnému zámotku, který podporuje individuální proces duchovního růstu. Tato bublina je zářivým světlem, které chrání člověka spíše šířením svého světla než jeho stíněním. Můžete vidět, že tato nová trojitá ochranná bublina od člověka požaduje, aby si byl více vědom sám sebe, energie okolo sebe, a toho co vytváří. Tato ochrana byla předem zaplacená, aby nyní obohatila světlo lidstva, ale také protože lidstvo dosáhlo stupně, kde se lidé cítí více zodpovědní a mají pod kontrolou svou realitu a duchovní rozvoj na Zemi. Čím více lidstvo a pracovníci světla zvládají své bytí, ochrana, kterou vám nabízíme, se bude proměňovat tak, aby byla vhodná pro probíhající růst.

Zjistíte,  že stínící bublina byla odstraněna, protože by způsobovala, že by vaše energie byly skoro neviditelné a byly by pociťované jako velmi hutné. Pokud zjistíte, že prozatím potřebujete k nové trojité ochraně i pomoc stínící bubliny, můžete mne požádat, abych ji pro vás vytvořil. Je to vhodné v dobách, kdy se cítíte v nebezpečí. Cítím, že stínící ochrana není ve většině případů zapotřebí, protože duše si uvědomují, že mohou vyřešit všechny negativní situace silou svých myšlenek a zářivého světla.

Mnozí se možná ptají, proč musíte žádat o ochranu, když věříte, že jste stále v bezpečí a pod ochranou. Moje odpověď zní, že pokud žádáte o ochranu, zvyšujete tím vibrace světla kolem svého aurického pole, které vám přirozenou cestou dovoluje snáze se pohybovat ve vaší realitě a zároveň umožňuje, aby vaše aurické pole nebylo narušováno negativními myšlenkami, které vytváříte vy nebo ostatní. Dalším důvodem je, že mnoho lidí si ještě není vědomo sebe sama v průběhu celých dvaceti čtyř hodin, a proto mysl a energetické pole mohou být snadno ovlivnitelné negativními vlivy, myšlenkami, emocemi nebo obavami aniž by si jich byl člověk vědom. Jestliže máte jít na procházku ve větrném a deštivém dni, je pravděpodobné, že si obléknete plášť, aby chránil vaše tělo a kůži a tím vám umožnil cítit se více v pohodě. Jestliže se pohybujete v průběhu vašeho běžného dne, a potkáváte se s lidmi, slyšíte zvuky a hudbu, vidíte inzeráty a obrazy, vstupujete do různých budov, kde můžete nasbírat množství odlišných energií a jíte jídlo, které má v sobě uloženo vědomí ostatních, potom se zdá být vhodné, abyste si na sebe vzali ochranný plášť, který zajistí, že zůstanete v rovnováze a po celou dobu ve svých energiích. Moje trojitá ochranná bublina je jednoduše řečeno přidaná energie, jako nějaký plášť, který bude zaštiťovat a ochraňovat vaše energie, kdekoliv jste a cokoliv děláte. To neznamená, že můžete vložit svůj život nebo energii do nebezpečných situací, musíte si být vždy vědomi svých činů a myšlenek a jejich následků ve vašem životě. Moje ochranná bublina je pouze tenký plášť, který zajistí vaši ochranu a posílí vaše světlo.

Přeji si, abyste se cvičili v používání mé trojité ochranné bubliny ráno nebo před meditací. Potom dovolte sami sobě sedět obklopeni touto energií, abyste viděli, jestli vám to vyhovuje. Nabízím vám invokaci, která vám pomůže v ukotvení této nové trojité ochranné bubliny do vaší energie.

"Milovaný Archanděli Michaeli, volám tvou energii, světlo, vedení a ochranu. Prosím obklop mě láskou a umísti kolem mého aurického pole a bytí svou novou trojitou ochrannou bublinu. Obklop mě čistě bílou ochrannou bublinou, zářivou kovově modrou světelnou bublinou a posvátnou zlatou světelnou bublinou, a zajisti tím mou ochranu na všech úrovních mého bytí. Zajisti, abych ve své realitě a energii zakoušel pouze Stvořitelovu lásku. Jsem vždy v bezpečí a pod ochranou.

Děkuji ti."


Doufám, že si prožívání úžasné energie této nové ochranné bubliny užijete. Plně si ji zasloužíte, protože je to oslava vašeho růstu a oddanosti.

Jsem Archanděl Michael, budu vždy zde, abych vás chránil a miloval.

S požehnáním Stvořitele,

Já jsem 'Archanděl Michael.