Meditace na pomoc světu od Bohyně Isis a Hathor

22.06.2012 21:14


Meditace na pomoc světu od Bohyně Isis a Hathor

Jak pomoci světu

Prosíme, zapalte svíčku nebo vyzařte plamen ze své duše a umístěte ho někam, kde se vám to zdá vhodné; svíčka bude potřebovat čas, aby zcela vyhořela. Posaďte se před plamenem či svíčkou, kterou jste zapálili.

Poté řekněte nahlas:

"Volám Bohyni Isis a Bohyni Hathor, aby dohlédly na tento proces a přidaly do něj svou energii.
Volám posvátné vesmírné Bohyně lásky, aby obklopily tento oheň světla a mou energii patřičnou nejčistší vibrací lásky z vědomí do plamene a jeho aury. Prosím, naplňte celou tuto místnost nejčistší vibrací lásky. Nechť se vaše láska ukotví v mém těle a celém mém bytí a také v mém domově, aby láska vědomí Bohyně byla skutečně přítomná. Nechť se tato milující vibrace rozpíná na míle daleko kolem plamene a také nahoru a dolů. Nechť tato láska pokryje celý svět a celé lidstvo, jakoby přikrývka lásky spočívala kolem světa. Společně vytváříme svatyni lásky. Rozumím, že vibrace lásky bude působit jako očistná, uzdravující, rozpouštějící a ochranná energie. Jakákoli negativní energie, která vstoupí do této svatyně lásky, bude ihned rozptýlena a přetransformována do nejčistší lásky.
Nechť je nyní negativní naprogramování a vliv mužského aspektu Stvořitele vyčištěn a zcela vyléčen. Nechť je vědomí lidstva jakožto jednotné energie očištěno od uznávání Stvořitele jako mužské energie a vyjadřování Stvořitelovy energie jako mužské. Nyní je čas vyjadřovat i Stvořitelovy ženské kvality. Nechť veškeré nepotřebné programy z minulosti, které jsou drženy ve sjednocené energii lidstva, jsou uvolněny. Nechť plamen přitáhne veškerou negativní energii a naprogramování, aby vše bylo zcela rozpuštěno. Vím, že tato energie dokonce ani nepotřebuje vstoupit do plamene, protože bude rozpuštěna, jakmile se přiblíží k rozšiřující se auře svíčky. Veškerá negativita je zcela rozpuštěna. Lidstvo je očištěno a zaplaveno láskou.
Bytosti Bohyní, je to velká čest být tímto způsobem k službám, ale prosím, zabezpečte, aby můj domov a energie zůstaly v průběhu tohoto procesu jen v milujících vibracích. Vím, že svíčka je jen symbolem té úžasné práce, kterou děláte. Chápu také, že poté, co svíčka vyhoří, lidstvo zažije větší pocit svobody a přirozenou schopnost a touhu spojit se s ženskými vibracemi Stvořitele a jejich vyjadřováním, když si zároveň podrží patřičné Stvořitelovy mužské vibrace ve svém bytí."


Zůstaňte chvíli v klidu, představujte si či přijímejte lásku bytostí Bohyní a vibrující auru plamene, která vás obklopuje. Vězte, že svět získává hluboké čištění.

"Děkuji vám, Bohyně Isis a Bohyně Hathor, že jste mi umožnily být k službám."