Jak správně žít

06.11.2012 18:20

Ezoterická tajemství Edgara Cayceho, nej slavnějšího jasnovidce dvacátého století, jsou nástroji, jež vám pomohou utvářet vaši bu-doucnost. Filozofie Edgara Cayceho slibuje dvě věci:

1. Svoji budoucnost si vytváříme sami. Jsme jedinečnými bytostmi se schopnostmi utvářet svůj život.
2. Naše budoucnost nás ovlivní: náš život je řízen osudem, k ně-muž jsme vedeni.
Tato pozoruhodná knížka prezentuje dvacet čtyři duchovní klíče Edgara Cayceho, jež vám napomohou otevřít dveře k porozumění so-bě samému. Učí nás o tajemstvích a záhadách žití a jsou přístupné každému, kdo je ochoten vyvinout patřičné úsilí. Jak poznáte, tyto principy lze aplikovat na jakoukoliv situaci a v každodenním životě je můžete využívat okamžitě.
— Vše, co se stane, stane se z nějakého konkrétního důvodu..
— Každý z nás se narodil, aby splnil jisté poslání.
— Milovat znamená respektovat svobodnou vůli druhých.
— Každá krize je příležitostí pro vnitřní růst.
— Dobro, jež vidíme v druhých, je rovněž v nás samých.
Tato knížka je jedinečným pomocníkem k pochopení univerzál-ních principů řídících grandiózní hru jménem život. Umožní vám stát se spokojenějším a prospěšnějším člověkem — skutečným spolu-tvůrcem vaší vyšší síly.
 
Celá kniha v Dokumetech ke stažení č.19