Edgar Cayce - Tajemství reinkarnace

30.10.2012 17:20

 

Kniha Edgara Cayceho o reinkarnaci zkoumá řadu fascinujících aspektů, teorie, podle níž každý z nás již na této Zemi kdysi žil. Seznámíte se s mnoha záhadnými výpověďmi lidí týkajícími se jejich předchozích životů — s neobyčejnými důkazy o jednotící síle, jež řídí celý vesmír. Tato nesmírně zajímavá kniha vám ukáže, jak můžete splnit poslání, kvůli němuž jste se na tuto Zem narodili a jak se můžete stát nesmrtelnými.
Neuvěřitelné schopnosti Edgara Cayceho jej proslavily v oblastech holistického léčení, inter-pretace snů a výživy — díky jim je považován za největšího jasnovidce tohoto století. Editorem této knihy je Hugh Lynn Cayce, syn pana Cayceho a ředitel Asociace pro výzkum a osvětu — organi-zace, jejímž cílem je praktické využití poznatků jeho otce.
 
Celou knihu naleznete v Dokumetech ke stažení č.17